Reciklaža je nujen trend

Reciklaža je proces obnavljanja virov, pri katerem spremenimo odpadni material v nove izdelke. Vključuje zbiranje odpadnega materiala, sortiranje in predelavo v surovine, ki potem služijo za izdelavo novih produktov. Bistvo mehanske recikaže je tudi zmanjševanje odpadnega materiala. Reciklaža je vse bolj potrebna, predvsem na področju plastike saj je odpadne plastike vedno več.

Ko je odpadna plastika sortirana, pride na vrsto postopek mletja. V mlinih za mletje se se kosi plastike zdrobijo v majhna zrna, kar je pogoj za nadaljnje delo. Mleta plastika ima vsipno težo in obliko, ter posledično lažje skladiščenje. Pri mletju plastike je najbolj pomembna stvar uporaba najboljšega rezila. Uporabljajo se rotorski in statorski noži za mletje in drobljenje. Funkcija rotorskega noža je natančen razrez  materiala. Statorski nož pa služi kot protinož za razrez.

Pomen reciklaže

Svetovna proizvodnja plastike je iz leta v leto večja. Po nekaterih statistikah letno proizvedemo okoli 300 milijonov ton odpadne plastike. Nujno potrebno je, da vsaj del odpadne plastike vrnemo v uporabo. Ali ste vedeli, da z  vsako reciklirano tono plastike preprečimo do 2 toni toplogrednih plinov, ki nastanejo pri običajni proizvodnji plastike v rafinerijah?

Odpadno plastiko lahko predelamo z uporabo najnovejših tehnologij in brez okolju nevarnih postopkov. Tako reciklaža ni nikakršno tveganje niti za okolje niti za ljudi.

Industrijski noži in rezila za reciklažo

Proizvajamo različne oblike rotorskih in statorskih industrijskih nožev ter nosilce in rezervne dele, ki so primerni za drobljenje ali mletje reciklaže. Kakovost industrijskih nožev /KN/ potrjuje standard ISO 9001 : 2008. VEČ >

INDUSTRIEMESSER UND RECYCLINGSCHNEIDER