V podjetju Knapič d.o.o. smo uspešno kandidirali na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP »E-POSLOVANJE 2019-2022« . Več o projektu lahko preberete na povezavi https://www.knapic.si/sl/news/co-financing-costs-digitization. 

Izvedli smo tudi ukrep Krepitev digitalnih kompetenc naših zaposlenih. Cilj digitalizacije podjetja je tudi izboljšanje delovnih procesov, olajšanje izvajanja vsakodnevnih delovnih nalog ter povečanje poznavanja dobrih praks digitalizacije v drugih poslovnih organizacijah. 

S tem namenom smo na sedežu našega podjetja ob pomoči priznanega zunanjega strokovnjaka izvedli usposabljanje v dveh sklopih s sledečo vsebino:

 • E-poslovanje v podjetju Knapič
 • Industrija 4.0 – pametna tovarna
 • Digitalna transformacija
 • Analiza podatkov
 • GDPR
 • ERP
 • E-izmenjava
 • Dokumentni sistem
 • Brezpapirno poslovanje
 • CRM
 • HRM
 • Skladiščno poslovanje
 • Projektno vodenje
 • Kibernetska varnost
 • Digitalni marketing za tuje trge

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.