E-POSLOVANJE 2019-2022

Naziv javnega razpisa: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«
V okviru javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019–2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v
podjetju KNAPIČ d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvajanje projekta »Nadgradnja digitalnih sistemov v podjetju Knapič d.o.o.«. V okviru operacije smo
vzpostavili naslednje ukrepe:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe
f) Krepitev kompetenc - usposabljanja

Ime operacije: Nadgradnja digitalnih sistemov v podjetju Knapič d.o.o.

Naročnik: Knapič d.o.o.

Zunanji izvajalci:
Podjetje Studio Legen d.o.o. je izvedlo naslednje ukrepe: spletna stran za tuje trge, spletna trgovina, produktno-prodajni video in krepitev kompetenc – usposabljanja.
Podjetje Rolan d.o.o. je izvedlo ukrep elektronska izmenjava med partnerji.

Obdobje izvajanja operacije: januar-avgust 2021

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). www.eu-skladi.si

Informiranje o projektu