Sofinanciranje stroškov digitalizacije za promocijo na tujih trgih na javnem razpisu »E-POSLOVANJE 2019-2022« za »Nadgradnja digitalnih sistemov v podjetju Knapič d.o.o.«

Spletno mesto sofinancira REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA SKLADA.

E-POSLOVANJE 2019-2022

Naziv javnega razpisa: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019–2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju KNAPIČ d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvajanje projekta »Nadgradnja digitalnih sistemov v podjetju Knapič d.o.o.«. V okviru operacije smo vzpostavili naslednje ukrepe:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe
f) Krepitev kompetenc - usposabljanja

Ime operacije: 

Nadgradnja digitalnih sistemov v podjetju Knapič d.o.o.
 

Naročnik: 

Knapič d.o.o.
 

Zunanji izvajalci:
Podjetje Studio Legen d.o.o. je izvedlo naslednje ukrepe: spletna stran za tuje trge, spletna trgovina, produktno-prodajni video in krepitev kompetenc – usposabljanja.
Podjetje Rolan d.o.o. je izvedlo ukrep elektronska izmenjava med partnerji.
 

Obdobje izvajanja operacije: 

januar-avgust 2021
 

Finančna podpora: 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). www.eu-skladi.si


Informiranje o projektu

Knapic E-Business