V letošnjem letu smo opravili raziskavo madžarskega tržišča za naše izdelke. Cilj izvedbe raziskave madžarskega trga je bil dosežen, saj je izvajalec raziskave uspel identificirati poslovne priložnosti za naše podjetje na madžarskem trgu. Izvajalec je tudi podal ugotovitev, da so naši industrijski noži ustrezni za madžarski trg in ne rabijo prilagoditev. Dosežen je bil tudi cilj identifikacije ustreznih prodajnih poti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskih investicijskih in strukturnih skladov. http://www.eu-skladi.si/